Stäng
cover-category-pic

DIN HUDVÅRD ÄR EN DEL AV NÅGOT STÖRRE

VÅRA ÅTAGANDEN

Tolerans för hudvårdsprodukter utvärderas under dermatologisk kontroll på alla hudtyper.
 
Effekten dokumenteras av oberoende institut genom kosmeto-kliniska studier, instrumentella tester eller konsumenters självutvärdering.
 
L’Oréal åtar sig att utveckla, och endast tillämpa, alternativa testmetoder för en värld utan djurförsök.
 
Som ett led i L’Oréals hållbarhetsarbete ska vi till år 2020 ha minskat vårt CO2-utsläpp utifrån 2005 års baslinje samt att 100 % av våra produkter ska ha en förbättrad miljömässig eller social profil.

VÅRA ÅTAGANDEN

VI ÅTAR OSS DIN SÄKERHET

Våra kunder litar på att vi endast erbjuder produkter vars säkerhet grundligt har utvärderats och kvalitetskontrollerats. Det ständigt förnyade förtroendet våra konsumenter ger våra produkter är baserat på garantin för att våra produkter är säkra och av högsta kvalitet. Detta förtroende är viktigast för oss och alla våra produkter och ingredienser har genomgått en noggrann säkerhetsutvärdering innan de släpps ut på marknaden.
 
Vårt engagemang för säkerheten slutar inte där. L’Oréalgruppen har antagit den mest avancerade tekniken och utvecklat en teknologiplattform för prediktiva utvärderingar av säkerheten och effektiviteten hos våra produkter. Utöver detta har vi en global bevakning på vetenskapliga resultat samt lyssnar på våra konsumenters uppfattningar av risk och har med detta i åtanke när vi beslutar om att minska eller sluta använda vissa ingredienser.

Läs mer
VI ÅTAR OSS DIN SÄKERHET

VI ÅTAR OSS DOKUMENTERAD EFFEKT

På 1970-talet skapades en specialiserad avdelning för effektivitetsutvärdering på L’Oréal. Sedan dess har den agerat centrum för att utvärdera produktens effekt på alla hudtyper med en nyckelroll i att hjälpa våra experter att utveckla nya produkter. 
 
Sedan 30 år tillbaka arbetar våra forskare varje dag för att utveckla hudvårdsprodukter med bättre effekt genom att integrera formuleringsteknologier och aktiva ingredienser med dokumenterad effekt genom kosmeto-kliniska tester som utförs av oberoende institut.

Läs mer
VI ÅTAR OSS DOKUMENTERAD EFFEKT

VI ÅTAR OSS DJURENS VÄLBEFINNANDE

L’Oréal använder inte djurförsök för att testa varken produkter eller ingredienser och vi låter inte heller någon annan utföra djurtester åt oss. Våra konsumenters hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet, liksom stöd till djurens rättigheter och välmående för att kunna erbjuda säkra, effektiva och innovativa produkter till våra konsumenter världen över.
 
I mer än 30 år har L'Oréal-koncernen investerat i utvecklingen av alternativa testmetoder. Ända sedan 1979 har L'Oréal forskare varit pionjär i arbetet med att ta fram rekonstruerade hudmodeller (”Episkin”) som ett alternativ till djurförsök och därigenom kunnat utföra säkerhetstester på våra produkter och ingredienser som behövs.

VI ÅTAR OSS DJURENS VÄLBEFINNANDE

VI ÅTAR OSS HÅLLBARHET

Hållbar innovation 
Före 2020 ska 100 procent av våra produkter ha förbättrat sin miljömässiga eller sociala profil. För L’Oréal innebär hållbar innovation bland annat att vi ska minska formulans miljömässiga påverkan, skydda den biologiska mångfalden genom att öka användandet av hållbara förnybara råmaterial, bekämpa avskogningen och förbättra den miljömässiga profilen för våra förpackningar. 
 
Hållbar produktion
År 2020 ska L’Oréal ha minskat vårt koldioxidutsläpp från våra fabriker och distributionscentra utifrån 2005 års baslinje. Våra nyckelmål är att minska koldioxidutsläppen med 60% från våra fabriker och distributionscentra, reducera vattenförbrukningen & minska avfallsmängden per färdig produkt med 60% samt minimera koldioxidutsläppen från våra transporter.

Hållbar livsstil
L´Oréal arbetar för att möjliggöra hållbara konsumtionsbeslut och gruppen driver en rad olika initiativ för att efterleva detta: informationstransparens om våra produkters miljömässiga och sociala profil, utvärdering av varje varumärkes miljö- och samhällspåverkan, att öka medvetenheten hos kunderna om hållbara livsstilsval samt att uppmuntra en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling
L’Oréal prioriterar att dela med oss av vår tillväxt med våra interna och externa intressenter genom att: skapa arbetsmöjligheter genom olika program, inkludera hela leverantörskedjan i sitt hållbarhetsåtagande samt att säkerställa att deras anställda drar nytta av bästa praxis.

Läs mer
VI ÅTAR OSS HÅLLBARHET

#message

Mer information / Läs mer