Stand Up X Roblox

L’Oréal Paris utökar sitt engagemang för att stoppa trakasserier och mobbing genom att utbilda människor på Roblox via programmet ”Stand Up against street harassment” 

L’Oréal Paris är stolta över att presentera den engagerande upplevlesen Stand Up against street harassment på Roblox, en global kommunikationsplattform. Från 27:e Oktober till 30:e November 2023 kommer Roblox-communityt erbjudas utbildning i hur man ska bemöta kränkningar och mobbning via en engagerande, involverande och lärorik upplelvese som sker inom den populära Livetopian på Roblox.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/stand-up-x-roblox" }

I den interaktiva upplevelsen kan community-medlmmar upptäcka en virtuell miljö unikt skapad för den här Livetopiaupplevelsen. Om du öppnar portarna till den virtuella världen kommer du att mötas av olika situationer där du får använda olika verktyg – kopplade till 5Ds metoden – för att lära dig att på ett säkert sätt stå upp emot trakasserier och mobbning. 

Baserat på L’Oréal Paris vision om att skapa trygga, civila och mångfaldiga communityn och miljöer – och Roblox egna värderingar om trygghet och hövlighet – så designades denna utbildande upplelvese med syftet att uppmuntra samhällelig förändring och på så sätt bidra till en mer inkluderande värld. 

”På L’Oréal Paris är vi stolta över vårt utvecklande av programmet Stand Up against street harassment på Roblox. Vi når nu fler människor än tidigare och vi anser att alla har lika rätt att få sitt public space respekterat. Det är en basal rättighet att varje kvinna ska känna sig trygg, hela tiden och överallt.” 
Delphine Viguier-Hovasse, L’Oréal Paris CEO 

Stand Up against street harassment finns tillgängligt på Roblox för alla medlemmar över 13 år från den 27:e Oktober till den 30:e November. Intresserad av att lära dig mer och ta del av upplelvelsen? https://www.roblox.com/games/6737970321

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/stand-up-x-roblox" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": " Stand Up x Roblox teaser", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.se/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/nordics/stand-up/video-thumbnail-roblox-x-lop.jpg?rev=294f1ffd18e74bf698aa986be8cb2443", "uploadDate": "2023-11-15T08:37:11+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/sr3X1imFw9s" }

Stand Up against street harassment via L’Oréal Paris – Nu på Roblox

27:e Oktober 2023

Q&A

Om Stand Up


80% av kvinnor världen över har upplevt trakasserier och 86% av menar att det saknas utbildning i hur man bäst ingriper när man ser någon bli trakasserad*. 
Eftersom trakasserier går emot allting som L’Oréal Paris står för lanserades Stand Up agains street harassment 2020 i samverkan med Right To Be. Programmet är utformat för att väcka uppmärksamhet om det globala problemet samt utbilda personer i hur man bäst agerar när en själv upplever eller att man blir vittne till någon som blir trakasserad. Utbildningen är baserad på 5D metoden utvecklad av NGO:n Right To Be – experter inom området om kampen mot trakasserier. 5D metoden är fem enkla och effektiva steg som hjälper människor att på ett säkert sätt ingripa vid trakasserier. Tills idag har mer än 2 miljoner människor i 43 länder utbildats genom Stand Up. 

*Källa: L’Oréal Paris x Ispos international survey, “Sexual harassment in public spaces” – 2021. Totalt 15.639 intervjuade personer I 15 länder. 

Varför lansera Stand up against street harassments av L’Oréal Paris på Roblox? 


Vår ambition är att tackla trakasserier där dem händer och vi vill nå så många personer som möjligt. För att skapa den här globala rörelsen partnar L’Oréal Paris upp med lokala NGOs som är experter inom könsbaserade trakasserier för att på så sätt bäst nå ut till de communityn som mest berörs. Vi har även en dedikerad hemsida för att få träning online. Nu tar vi ytterligarte ett steg genom att ta steget in i Roblox-världen. Roblox inovativa platform låter oss komma i kontakt med den generation som är mest sannolika att utsättas för trakasserier och på så sätt kan vi göra de medvetna om de problem och hjälpmedel som finns att tillgå. 

Om Roblox


Roblox är en global kommunikationsplattform där miljontals människor ansluter och kommunicerar med varandra dagligen. Roblox vision är att förändar synen på hur vi umgås och kommunicerar. Varje dag ansluter tiotals miljoner människor världen över för att kommunicera och ta del av miljontals med uppslukande upplelvelser tillsammans med sina kompisar. Alla dessa upplevelser är skapade av Roblox communityt som består av miljontals med människor. Roblox tror på att bygga en trygg, civil och mångfaldig gemenskap – en som främjar kreativitet och positiva relationer mellan människor världen över. 
Roblox hade 66 miljoner dagliga användare under Q2 2023. 

Vad är en upplevelse på Roblox?

Roblox har miljontals med virtuella världar – eller upplevelser – som representerar platser där medlemmar ansluter för att umgås, spela och tävla med varandra. Upplevelserna kan ha olika karaktärer och vara anpassade för olika målgrupper. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/stand-up-x-roblox" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/stand-up-x-roblox", "name": "stand up x roblox" } } ] }