Produktransparens – Information om våra hårvårdsprodukters miljömässiga och sociala påverkan

L'Oréal Paris har åtagit sig att kontinuerligt förbättra den påverkan våra produkter har under hela sin livscykel. Detta innefattar bl. a produktformulering, förpackning, produktion och användningsfasen Vårt mål är att ge konsumenterna information som de behöver för att göra mer hållbara, medvetna val med respekt för vår planet. Vi börjar med våra hårvårdsprodukter.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.se/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/nordics/product-impact-labelling-lp/video_cover_1920_1080.jpg?rev=0552b79c24b246cbba61c2a5a7dfca39", "uploadDate": "2022-12-06T09:57:15+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/p_l04xDpp84" }

PRODUKTERS MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA PÅVERKAN

Det samlade betyget för "Övergripande miljöpåverkan” är baserat på en av L’Oréal-gruppens utarbetade metodik för att ge en korrekt bild av produktpåverkan. Metoden beaktar påverkansfaktorer* såsom exempelvis utsläpp av växthusgaser, vattenbrist, havsförsurning eller dess påverkan på den biologiska mångfalden. Effekterna mäts i varje skede av en produkts livscykel och beräknas genom att titta på inköp, produktion och transport, men även på konsumentanvändning och förpackningens återvinningsbarhet. Detta för att göra det så tydligt som möjligt för konsumenten.

Mer information finns i avsnittet ”Miljö och social påverkan” i produktbeskrivningen. Där kan du hitta detaljer om tillverkningsförhållanden, förpackning och produktens sociala inverkan.

*Klimatförändring (koldioxidavtryck), vatten, ekotoxicitet (sötvatten), övergödning (sötvatten), övergödning (havsvatten), havsvattenförsurning, utarmning av fossil-, mineral- och metalltillgångar, landförändringar, övergödning på land, luftburna partiklar via miljögifter, joniserande strålning, ozonminskning och fotokemisk bildning/smog.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling" }

SÅ MÄTER VI PÅVERKAN I PRODUKTENS LIVSCYKEL

SE CONTENTBLOCK PIL2 (1)

JÄMFÖR PRODUKTER PÅ ETT ENKELT SÄTT!

Nutri Score 1890 1000
Märkningen ger varje produkt ett betyg från A till E. Produkter med märkningen ”A” har lägst övergripande miljöpåverkan och produkter med märkningen ”E” har högst övergripande miljöpåverkan.

Metodologin bakom märkningssystemet utvecklades med hjälp av 11 oberoende vetenskapsexperter och data verifieras av Bureau Veritas Certification, ett oberoende företag inom inspektion, klassificering, rådgivning och certifiering.

Informationen finns tillgänglig på våra produktsidor efter ingredienslistan. Där hittar du märkningen för alla hårvårdsprodukter från L'Oréal Paris som skall sköljas ur håret.

Ett samlat betyg
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling" }
SE CONTENTBLOCK PIL1 (1)
Koldioxid- och vattenfotavtryck betonas särskilt då de representerar i genomsnitt två tredjedelar av den totala miljöpåverkan av kosmetikaprodukter genom denna metod.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling" }
LOP Nordic DL Banner 1890 1333
Miljömärkningssystem utvecklades för att ge konsumenterna tydlig och användbar information i ett jämförelseverktyg för produkter i samma produktkategori inom L'Oréal-gruppen. Ett schampo jämförs med ett annat schampo från L’Oréal-gruppen: produkter med märkningen ”A” har lägst övergripande miljöpåverkan och produkter med märkningen ”E” har högst övergripande miljöpåverkan.

Svårt att välja mellan två produkter? Använd märkningssystemet för information om produkters miljömässiga och sociala påverkan!
Utforska betygen för våra hårvårdsprodukter:

Läs mer om våra åtgärder för att reducera vårt miljöavtryck
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling" }

VÅR METOD

Metoden för märkning av produkters miljömässiga och sociala påverkan är anpassad till de europeiska standarderna "Environmental Product Footprint" som syftar till att minska miljöpåverkan från varor och tjänster med ett tillvägagångssätt med flera kriterier. Data för märkningssystemet av miljömässig och social påverkan verifieras också av Bureau Veritas Certification, ett oberoende och globalt erkänt företag inom inspektion, klassificering, rådgivning och certifiering. 

Fortsätt läsa för mer information om metodologin 

Gå till Bureau Veritas verifieringsutlåtande r

 

VIKTIGA BEGREPP

Pictogram CO2 emissions

KOLDIOXIDAVTRYCK

Mängden växthusgasutsläpp (CO) som släpps ut under en produkts livscykel och innefattar; inköp av ingredienser, produktion av förpackningar, tillverkning av färdiga produkter, transport, användning och avfallshantering av dess förpackningar.

Visste du att?
I genomsnitt kommer 70% av ett schampos koldioxidavtryck från den energi som behövs för att värma upp vattnet i din dusch.

EXPERTTIPS FRÅN ELVITAL
Om du sänker vattentemperaturen när du sköljer ur schampot bidrar det till att hårstråets yta slätas ut, håret får mer glans och att du reducerar din miljöpåverkan.Pictogram CO2 emissions

VATTENFOTAVTRYCK

Mängden vatten som används under en produkts livscykel, det vill säga det vatten som används vid inköp av ingredienser, tillverkning av förpackningar, och de färdiga produkterna i fabriken, produktens användning (t.ex. dusch) samt det vatten som behövs för att behandla avloppsvattnet.

Visste du att?
I genomsnitt är 60 % av ett schampo eller balsams vattenfotavtryck ett resultat av användningsfasen.  Därför arbetar vi med att göra det mindre vattenkrävande att skölja ur våra schampon och balsam.  Du kan även välja leave-in-produkter för att minska ditt vattenavtryck då de inte skall sköljas ur håret.

EXPERTTIPS FRÅN ELVITAL
Elvital ger dig flera möjligheter att spara på vattnet därhemma. Du kan te x använda någon av våra rengöringsprodukter som varken ska sköljas ur eller kräver förschamponering.  Torrschampon kan användas för att förlänga mellanrummen mellan varje schamponering, och våra hårserum kan användas för att underlätta styling och för att fräscha till håret.Pictogram CO2 emissions

ANSVARSFULL PRODUKTION

En tillverkningsanläggning som kontinuerligt reducerar sina utsläpp av växthusgaser (CO), vattenförbrukning, avfallsproduktion och som bidrar till utvecklingen av lokal sysselsättning - särskilt för människor i utsatta ekonomiska situationer - samt tillgång till utbildning för sina anställda.

Visste du att?
Idag är 11 av våra 26 fabriker koldioxidneutrala. L'Oréal Paris har åtagit sig att använda 100 % förnybar energi i sina fabriker innan slutet av 2025 - så att alla våra fabriker är koldioxidneutrala. Vi har även åtagit oss att lägga om våra fabriker till att använda s.k. vattenloop-system senast 2030, vilket innebär att allt industriellt vatten återbehandlas, återvinns och återanvänds i en loopande slinga.


Pictogram CO2 emissions

FSC™- ELLER PEFC* CERTIFIERAT PAPPER ELLER KARTONG

Papper eller kartong som används i produktförpackningen kommer uteslutande från skogar som hanteras på ett ansvarsfullt sätt genom att skydda den biologiska mångfalden och är certifierat av det oberoende organet Forest Stewardship Council (FSC).

Visste du att?
Alla L’Oréal Paris förpackningar och bipacksedlar kommer uteslutande från hållbart förvaltade och certifierade skogar. 

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

 

Pictogram CO2 emissions

ÅTERVUNNA MATERIAL

Material tillverkat med andra återvunna material.

Visste du att?
L'Oréal Paris har åtagit sig att innan slutet av 2030 kommer alla plastförpackningar vara antingen återvunna eller tillverkade från förnybara källor. Aldrig mer jungfruplast!

EXPERTTIPS FRÅN ELVITAL

Vi vill hjälpa dig att reducera plastkonsumtionen i ditt badrum. Därför är 100 % av våra schampo- och balsamflaskor* nu tillverkade av återvunnen plast - vilket sparar 6000 ton jungfruplast per år.  De är även återvinningsbara: för vackert hår idag och en bättre planet i framtiden!

*förutom lock/kork, men vi arbetar på en mer hållbar lösning.


 

Pictogram CO2 emissions

ÅTERVINNINGSBARHET

Komponenter som kan - där infrastrukturen tillåter - samlas upp och bearbetas i en speciell industriell process för att ge upphov till nya material.*

*enligt Ellen MacArthur Foundations definition av den globala återvinningsbarheten i praxis.

Visste du att?
År 2025 ska 100 % av våra plast-förpackningar vara påfyllningsbara, återvinningsbara eller komposterbara. Idag är merparten av våra schampo- och balsamflaskor återvinningsbara*.

*förutom lock/kork, men vi arbetar på en mer hållbar lösning.

EXPERTTIPS FRÅN ELVITAL
Elvital tillför kontinuerligt instruktioner på våra produkter för att hjälpa våra konsumenter att källsortera korrekt.
Pictogram CO2 emissions

FN:s VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR FÖRETAG OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - DE FYRA PRINCIPERNA FÖR ARBETSRÄTT

Alla direktleverantörer av L'Oréal Paris produktkomponenter eller ingredienser förbinder sig att respektera FNs vägledande principer för arbetsrätt, nämligen att:

  •   Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

  •   Eliminera alla former av tvångsarbete

  •   Avskaffa barnarbete

  •   Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Visste du att?
Sedan 2006 har L'Oréal-gruppen genomfört mer än 13.600 sociala revisioner på plats utförda av ackrediterade tredje parter.Pictogram CO2 emissions

LEVERANTÖRERS ÅTAGANDE FÖR SOCIAL INKLUSIVITET

Ingrediens- och förpackningsleverantörer som ger tillgång till arbete och en lön som går att leva på för människor i socialt och/eller ekonomiskt utsatta samhällen. Dessa leverantörer stödjer minst ett av L’Oréal-gruppens solidaritetsrogram.  För att läsa mer om L’Oréal-gruppens solidaritetsprogram, klicka här

Visste du att?
År 2020 fick 11 538 stödmottagare hjälp genom L'Oréal Paris solidaritetsprogram för social integration. Odlingen av vissa av våra växtbaserade ingredienser som arganolja, sheasmör och Centella asiatica hjälper loaksamhällena genom att vi erbjuder anständiga arbetsförhållanden, lika möjligheter i arbetet och jordbruksmetoder som respekterar miljön och den biologiska mångfalden.   


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/product-impact-labelling", "name": "product-impact-labelling" } } ] }