Stödjer din hud

Hos L’Oréal Paris skapar vi avancerad, effektiv hudvård som testas på kvinnor – även de med känslig hy. Med våra toleranstestade metoder och oberoende studier kan du vara säker på att våra forskningsteam använder all sin vetenskapliga kunskap och passion för att utveckla hudvård som fungerar för alla. För när vi säger att "du är värd det", så menar vi det också.
The Other Side Texture Image 2

Tested Tolerance

Tolerans mot hudvårdsprodukter bedöms under dermatologisk kontroll på alla hudtyper.

The Other Side Our Ethics Hero Banner

Documented Efficacy

Effekten dokumenteras av oberoende institut genom kosmeto-kliniska studier, instrumentella tester eller konsumenters självutvärdering.

Brand Section Science Image 3

Alternative Testing Methods

L’Oréal åtar sig att utveckla, och endast tillämpa, alternativa testmetoder för en värld utan djurförsök.

Vanliga frågor

Läs alla svar
FRÅGA
1

Testar L’Oréal sina produkter på djur?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
L’Oréal testar inte några av sina produkter eller ingredienser på djur. Märket har varit ledande i att förespråka alternativa metoder i över 30 år. År 1989, och 14 år innan förbudet mot djurförsök trädde i kraft, slutade L’Oréal att testa alla sina produkter på djur.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
FRÅGA
2

Vilka andra alternativa testmetoder har L’Oréal utvecklat?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
Sedan 1979 har L’Oréal rekonstruerat mänskliga hudmodeller i sina laboratorier för att utöka in vitro-säkerhetstester som inte involverar djur. Koncernen har sedan dess varit ledande inom alternativa metoder för att bedöma produkters säkerhet. Sedan dess har L’Oréal öppnat Episkin-centrum* som producerar rekonstruerad hud i Lyon (Frankrike), Shanghai (Kina) och Rio (Brasilien). Förutom rekonstruerade hudmodeller, har L’Oréal ett flertal redskap i samband med deras prediktiva utvärderingar som inte involverar djur, såsom molekylär modellering, expertsystem för toxikologi, bildtekniker och mycket mer.
Om du vill veta mer om prediktiva utvärderingar ska du klicka här.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
FRÅGA
3

Om ni inte testar produkter på djur, varför är då L’Oréal fortfarande på PETA:s företagslista?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
L’Oréal testar inte några av sina produkter eller ingredienser på djur. Men eftersom våra produkter säljs i Kina, finns L’Oréal fortfarande med på PETA:s lista av företag som utför djurförsök. I Kina kräver hälsomyndigheterna att vissa produkter testas på djur.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
FRÅGA
4

Så varför är ni fortfarande verksamma i Kina?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
Genom att vara verksamma i Kina kan L’Oréal hjälpa till att utveckla reglerna vad gäller djurförsök. L’Oréal är det företag som är mest aktivt i sitt samarbete med de kinesiska myndigheterna för att få djurförsök att upphöra helt.. Detta har resulterat i att de flesta produkter som vi säljer i Kina inte längre testas på djur.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
FRÅGA
5

Vilka åtgärder har implementerats av L’Oréal för att få djurförsök att förbjudas helt i Kina?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }

L’Oréal har i mer än 10 år samarbetat med kinesiska myndigheter och vetenskapsmän för att främja alternativa testmetoder, ändra kosmetikalagarna och få djurförsök att upphöra helt. Men i nuläget testas de flesta produkter som tillverkas och säljs i Kina, och som kallas ”icke-funktionella” (utan biologisk aktivitet), inte längre på djur. Dessa ”icke-funktionella produkter” inkluderar hudvårdsprodukter, makeup och schampo. År 2014 öppnade vi ett Episkin*-centrum i Shanghai, vilket gjorde det möjligt för oss att producera rekonstruerad hud. Dessa hudrekonstruktioner används för in vitro-säkerhetstester, involverar inte djur och finns tillgängliga för kinesiska myndigheter.

*Episkin är en rekonstruerad mänsklig hudmodell.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }

L’Oréal testar inte några av sina produkter eller ingredienser på djur och har varit en ledare för alternativa metoder.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }

Trots detta kan vissa hälsomyndigheter besluta sig för att använda sig av djurförsök för vissa kosmetiska produkter, likt myndigheterna i Kina. L’Oréal har de senaste 10 åren varit ett av de företag som samarbetat mest aktivt med kinesiska myndigheter och vetenskapsmän för att uppmärksamma alternativa testningsmetoder och försöka få djurförsök att upphöra helt.

Sedan 2015 har de flesta av våra produkter, såsom våra icke-funktionella hudvårdsprodukter (utan biologisk aktivitet), inte testats på djur.

Sedan 1980-talet har L’Oréal förespråkat att framtidens säkra utveckling förlitar sig på utvecklingen av alternativa, ”prediktiva” strategier för att få djurförsök att upphöra helt. Denna inställning har utformats tack vare betydande vetenskaplig forskning inom rekonstruktionen av human hud, molekylär modellering och högeffektiv databearbetning. Det är 27 år sedan våra expertforskare skapade den första rekonstruerade humana huden – en internationell revolution! Detta betydde att djurförsök kunde upphöra redan år 1989, 14 år innan det krävdes enligt lag, och utan att göra våra produkter mindre säkra. Våra alternativa och prediktiva utvärderingsmodeller anses av den internationella vetenskapliga gemenskapen vara ”2000-talets toxikologi”.
Detta visar att våra laboratoriers ansträngningar och expertis driver vår innovation framåt.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" }
Ethics2
Vävnadsteknik är produktionen av rekonstruerad människovävnad, samt annat som hudens slemhinnor eller hornhinna. L’Oréal använder denna avancerade teknik för att testa de nya molekylernas påverkan och vetenskapligt förutspå deras fördelar (filtrera solstrålar, tackla ålderstecken osv.) eller skadliga påverkan (irritation, allergi, rubbningar i hormonsystemet osv.).
Det finns olika typer av rekonstruerade hudmodeller. De kan användas för att testa aktiva ingrediensmolekyler enskilt eller genom att blanda dem. L’Oréal använder dessa modeller för att förstå hur molekylerna kommer att reagera på vissa hudtyper och förutspå deras effektivitet innan molekylerna integreras i en kosmetisk produkts slutgiltiga formula.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard", "name": "The Other Side Hudvard" } } ] }