BECAUSE YOU’RE WORTH IT Våra talespersoner på L'Oréal Paris har några viktiga budskap till dig, då vi under kommande månader kommer att uppmärksamma begreppet självkänsla.

I 50 år har L'Oréal Paris spridit detta upplyftande budskap, som var och en av oss själva kan (och måste) definiera betydelsen av, nämligen: ”Det är jag värd”. Denna våren går i självkänslans tecken. Nu tar vi tillfället i akt att lyfta dessa kvinnor och män som bakom sina framgångar döljer svagheter, men framför allt - styrkor. I var och en av dessa videor delar våra talespersoner förbehållslöst och ärligt med sig av sina personliga berättelser. För oavsett deras bakgrund, ursprung, ålder och framgångar så vinner alltid sanningen. För dem, som för dig och mig: Det är vi värda!