Stäng
Frågor till Frédéric Flament (PhD)

Frågor till Frédéric Flament (PhD)


Frågor till Frédéric Flament, globalt ansvarig för instrumentell utvärdering hos L'Oréal-gruppen samt författare av hudatlaser

Vad är hudatlaser för något och vad är syftet med dem?

Dessa atlaser gör det möjligt att klassificera homogena populationer utifrån olika hudtillstånd.  "Skin Aging Atlas" ("Hudatlas som studerar hudens åldrande"") är det senaste tillskottet till dessa klassificeringar. Det är också den första riktiga topografiska atlasen med fokus på hudens åldrande i ansiktet för olika hudetniciteter. Atlasen har en separat del, ett häfte, för olika etniska grupper och den erbjuder alla kriterier för att bedöma åldrande hos huden i ansiktet. Tack vare dessa atlaser kan klassificeringarna också användas tillsammans för att utvärdera eller förutspå ansiktets generella åldrande. Atlaserna har presenterats på dermatologkongresser i hela världen och de är särskilt användbara för professorer och forskare intresserade av ansiktets åldrande. Framförallt som en referens och ett kunskapsverktyg, och för dermatologer och plastikkirurger som önskar utvärdera resultaten av lokala "antiaging"-behandlingar (t.ex. botulinumtoxin mot kråksparksrynkor). Hudatlasen har utan tvekan blivit dermatologens främsta referens när det gäller verktyg för åldersutvärdering.
 
Hur utvärderar man hudens åldrande med hudatlaser?
En objektiv bedömning av hudens åldrande är en svår process som måste utföras av en professionell dermatolog. Många publikationer har getts ut de senaste åren vars syfte är att klassificera ansiktets åldrande: kråksparksrynkor, glabella ("bekymmersrynkan"), åldrande av örloben, slapp hud på halsen etc. 
 
Dessa fotografiska verktyg visar fördelarna med att erbjuda en kalibrerad sammanställning av det mest relevanta kliniska tecknen på åldrande i ansiktet och rankingen av deras intensitet hos olika etniska grupper. Genom ytterligare forskning har man kunnat ställa upp en matematisk modell över utvecklingen av varje ålderstecken med åldern.
 
Kliniska studier med flera tusen frivilliga testpersoner från samma etniska grupp har gjort det möjligt att jämföra foton tagna vid samma standardförhållanden (position, ljus...) för att karakterisera den potentiella graden av varje kliniskt tecken och dess samband med ålder.
 
Hudatlas publicerad av L'Oréal

Alla artiklar

#message

Mer information / Läs mer