Stäng
EN KLINISK STUDIE UTFÖRD  AV EN OBEROENDE DERMATOLOG

EN KLINISK STUDIE UTFÖRD AV EN OBEROENDE DERMATOLOG


OBEROENDE INSTITUT

L'Oréal har i många år arbetat med ett nätverk av oberoende institut (kliniska forskningsinstitut) som kliniskt testar säkerheten och effektiviteten hos våra produkter vid dermatologisk och oftalmologisk användning. Dessa institut är belägna i flera olika världsdelar och har stora paneler med frivilliga testpersoner som reflekterar de olika målgrupperna.
 
TYP AV STUDIE
Studien är av typen Monocentrisk studie där frivilliga testpersoner (kvinnor) använde Revitalift Laser.Användning: 6 månaders användning (168 dagar), två gånger om dagen. Varje testperson bedömdes individuellt av dermatolog (under dermatologisk kontroll) för att utvärdera intensiteten hos hudens ålderstecken i ansiktet vid olika tidpunkter och jämfört med de ursprungliga värdena (utgångsvärden). 

BESKRIVNING AV TESTGRUPPEN
De 97 kvinnliga, frivilliga testpersoner som deltog i studien hade följande hudtyper (normal 56 % - kombinerad och fet 10 % - kombinerad och torr 18 % - torr 13 % - mycket torr 3 %). 

Kvinnorna i gruppen var 40-65 år gamla (genomsnittlig ålder 53,6 år) och samtliga uppvisade följande ålderstecken hos huden i ansiktet:
- Kråksparksrynkor, lägsta värde ≥2
- Rynkor under ögonen, lägsta värde ≥2 
- Heterogen hudton, värde ≥4 på en skala upp till 10 
- Avsaknad av fasthet, lägsta värde ≥4 på en skala upp till 10

HUR BERÖMDE DARMATOLOGERNA ÅLDERSTECKEN?
Klinisk bedömning av ålderstecken utfördes före och efter applicering av Revitalift Laser av dermatolog som använde sig av
- Skin Aging wrinkles Atlas, en hudatlas med olika graderingar av rynkor
- Särskilda 10-poängsskalor (0-9) för kriterier kopplade till hudtonens enhetlighet och hudens fasthet.

Den dermatologiska expertutvärderingen kompletterades  med en självutvärdering där de frivilliga testpersonerna som använde produkten även själva utvärderade dess effekt. 

Alla artiklar

#message

Mer information / Läs mer