Vi stödjer din säkerhet

Våra konsumenter litar på att vi endast erbjuder produkter som har genomgått grundliga utvärderingar och kvalitetstester. Vi försakar aldrig det förtroendet.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik" }
Du kan lita på L’Oréal Paris hudvårdsprodukter tack vare vårt åtagande om att vårda din hud utefter dess behov.

Varje produkt och formula granskas av minst 100 vetenskapliga experter för att uppnå bästa resultat. De räknar ut produkternas optimala dosering och delar den med säkerhetsfaktor 100 och kontrollerar utöver detta formulan i helhet i relation till exponering på ansikte, kropp och läppar. Vi testar även våra ingredienser eller formulas på rekonstruerad hud. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik" }
När vi är säkra på att vi har uppnått en maximal säkerhetsnivå, testas våra produkter av oberoende dermatologer. Hudvårdsprodukternas tolerans utvärderas på olika hudtyper, inklusive känslig hud, och testas dermatologiskt med minst 600 applikationer. Dessa tester omfattar stora paneler av volontärer och olika hudtyper, inklusive känslig hud.

Men vårt säkerhetsåtagande slutar inte här. Koncernen använder sig även av de mest avancerade teknikerna för att utveckla en prediktiv utvärderingsplattform, så att vi även säkerställa produkternas säkerhet och effektivitet. Detta gör det möjligt för oss att regelbundet förbättra våra formulas efter lansering. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik" }
Våra konsumenters hälsa och säkerhet har alltid varit L’Oréals största prioritet.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik" }
Ethics1
Frågan om djurförsök togs upp av civila samhällen eller regelverk under 2000-talet. Långt innan dess utvecklade L’Oréal alternativa metoder baserat på en unik teknik: att rekonstruera mänsklig hud, följt av andra vävnader såsom hornhinna eller andra slemhinnor. 

L’Oréal har varit en sann pionjär för rekonstruktionen av mänskliga hudmodeller i sina laboratorier sedan 1979. Sedan dess har metoderna stöttats av myndigheter. År 1989, och 14 år innan förbudet mot djurförsök trädde i kraft, slutade L’Oréal att testa alla sina produkter på djur.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard", "name": "The Other Side Hudvard" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/var-sakerhet-och-etik", "name": "Var sakerhet och etik" } } ] }