Vi stödjer bevisad effektivitet

Utformningens vetenskap


L’Oréal Paris hudvårdslabb är helt engagerade i utformningen av säkra och effektiva L’Oréal Paris-produkter.
Samtliga teammedlemmar är vetenskapligt utbildade (antingen inom biologi, farmaci och biokemi eller kemi) och brinner för sina arbeten.
Dessa olika discipliner är en enorm fördel när det kommer till att samtala med våra många partner under en produkts utformning, fram till dess att produkten når våra konsumenter. Våra vetenskapsteam ger expertis om aktiva ämnen och hudens fysiologi, tillämpad forskning om formuleringsvetenskap, analyser, mikrobiologi, kemisk fysik och resultatsbedömning. 
Marknadsföringsteamet säkerställer att produkten uppfyller konsumenternas behov och industrin gör det möjligt för oss att garantera kvaliteten av de produkter som tillverkas i stora mängder.
Kom ihåg att innan en formula når butikerna, är fler än 100 experter involverade i dess utformning! 
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Efficacy1
FRÅGA
1

Hur skapar vi produkter med goda resultat?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Först och främst är en formula en komplex kombination av aktiva ämnen som samspelar med andra ingredienser.

De måste bevaras på ett sätt som gör att de förblir stabila och kan uppnå optimal effektivitet. 

Vår unika sakkunskap består av att beräkna doseringen av de aktiva ämnena med ett krav i åtanke: att skapa de säkraste, mest unika, sensoriska kosmetiska produkterna med bäst resultat i linje med vårt varumärkes motto. 

Processen består av flera steg:  noga utvalda aktiva ämnen och ingredienser som utformas i enlighet med deras begränsningar för att skapa de mest innovativa konsistenserna och omvandla dem till kosmetiska produkter som kommer imponera på konsumenten med sina sensoriska och effektiva egenskaper. 

Vårt ansvar är att säkerställa att alla produkter når våra konsumenter och uppvisar starka bevis på resultat, säkerhet och kvalitet.
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Efficacy2
FRÅGA
2

Hur utvärderar vi våra produkters resultat?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Resultat har länge varit ett av de viktigaste kriterierna innan beslutet om att lansera en ny formula fastställs. När hudvårdsavdelningen skapades på 70-talet, skapade L’Oréal även en specialiserad avdelning som fokuserade på resultatsutvärderingsmetoder. 
Sedan dess har forskare outtröttligt arbetat med att utveckla hudvårdsprodukter med bättre resultat, integrerade utformningstekniker och aktiva ämnen med bevisad effektivitet genom in vitro- och in vivo-tester, instrumentala biofysiska metoder och kosmetokliniska tester av oberoende institut.

För att kunna utvecklas, kräver vetenskaplig, medicinsk eller teknisk disciplin pålitliga och relevanta mätredskap för att kunna karaktärisera och beskriva startpunkten för de studerade grupperna.  Dessa redskap är grundläggande för att forskare och specialister ska kunna fastställa resultat i samband med deras utföranden. ”Hudatlasen” utvecklades och publicerades av L’Oréals experter för att objektivt kunna jämföra effekterna av de produkter och behandlingar de utvecklar med hjälp av samma bedömningskriterier, oavsett utvärderare och den som deltog. 
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Efficacy3
FRÅGA
3

Finns det några kulturella skillnader vad gäller utformningarnas förväntningar?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Varje region i världen har sin egen kulturella och klimatiska karaktär, och därför har kvinnor med olika hudtyper även olika behov. Till exempel pratar man oftast om hyperpigmentering i samband med åldrande hud i Asien, medan rynkor är de första ålderstecknen i Europa. Därför har vi inrättat L’Oréal Paris-laboratorier i olika delar av världen: Europa, Nord- och Sydamerika, Japan, Kina, Indien och Afrika. Detta syftar till att anpassa formuleringarna till lokala konsumenter i de olika områdena, vilket är bra för alla! Dessa utbyten och samarbeten mellan våra laboratorier världen över är en stor inspirationskälla för våra innovationer.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }
Efficac4
FRÅGA
4

Vilka miljöutmaningar tar du hänsyn till när du utformar en produkt?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" }

Utmaningen är att innovera. Med andra ord: att komma på nya lösningar för kvinnor med hjälp av nya vetenskapliga data och kunskaper om hud och ingredienser, samtidigt som vi säkerställer att vi kombinerar L’Oréal-koncernens miljö- och samhälleliga objektiv och produktens resultat och kvalitet. Vi tar alltid hänsyn till den påverkan de aktiva ämnena och råmaterialen vi använder kan ha och var de kommer ifrån.

SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) är ett unikt och innovativt utvärderingsredskap som har utvecklats av L’Oréal för att bedöma en kosmetisk produkts allmänna avtryck. SPOT:s metodik är den första i branschen som kan beräkna alla våra produkters sociala och miljömässiga påverkan under hela deras livscykler.

SPOT är resultatet av ett samarbete mellan olika L’Oréal-team inom hållbarhet, paketering och forskning och i partnerskap med internationella, externa experter. Det implementerades för alla L’Oréals varumärken år 2017 och är nu helt integrerat i design- och lanseringsprocessen för alla våra nya produkter. Få mer information här

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/the-other-side-hudvard", "name": "The Other Side Hudvard" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/var-effektivitet", "name": "Var effektivitet" } } ] }