• Användarvillkor

 • ANVÄNDARVILLKOR FÖR L'ORÉAL PARIS WEBBPLATS

  L'Oréal Paris önskar dig varmt välkommen till sin webbplats (nedan ”Webbplatsen”), som finns tillgänglig på följande webbadress: http://www.lorealparis.se.

  Vi ber dig att läsa genom dessa användarvillkor som gäller för Webbplatsen noga samt L'Oréals Personuppgiftspolicy här och Cookies Policy här. Genom att använda Webbplatsen godkänner användaren av Webbplatsen (nedan ”Användaren”) dessa användarvillkor.

  Denna Webbplats har skapats av L'Oréal Sverige AB (nedan ”L’Oréal Paris”) (org. nr. 556048-3314).

 • 1. Upphovsrätt

  Webbplatsen, inklusive allt material som publiceras på den, inklusive – men inte begränsat till - varumärken, programvara, logotyper, fotografier, bilder, illustrationer, texter och videoklipp (”Materialet”) skyddas av upphovsrätt och annan äganderätt.


  L’Oréal Paris ger dig rätt att besöka Webbplatsen och använda Materialet endast för ditt personliga och privata bruk. För all annan användning av Materialet på Webbplatsen krävs upphovsmannens tillstånd. Det innebär att du inte får göra några som helst ändringar i Materialet och inte heller, varken till allmänheten eller i kommersiellt syfte, reproducera eller visa, framföra, sälja eller på annat sätt använda eller förmedla Materialet.

  Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma.

 • 2. Användning av Webbplatsen

  a. Allmänt
  L'Oréal Paris gör allt som står i företagets makt för att uppdatera innehållet på Webbplatsen och förse användarna med korrekt information. L'Oréal Paris kan emellertid inte garantera att den information som återfinns på Webbplatsen är korrekt, exakt eller fullständig. L’Oréal Paris ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till informationen som publiceras på Webbplatsen. Alla felaktigheter och brister bör rapporteras till följande adress: [email protected]

  L'Oréal Paris gör allt som står i företagets makt för att hålla Webbplatsen tillgänglig, utan att för den skull vara förpliktigad att se till detta. I samband med underhåll och uppdateringar och av andra tekniska orsaker kan åtkomsten till Webbplatsen avbrytas.

  Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.

  b. Länkar
  Vissa länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av tredje part över vilka L’Oréal Paris inte har någon kontroll. L'Oréal Paris ansvarar inte i något fall för innehållet, marknadsföringen, produkterna eller tjänsterna som återfinns på dessa webbplatser eller för hur Användaren använder dessa. Besök på sådana webbplatser sker uteslutande på Användarens egen risk.

  c. Cookies
  För information om cookies, se här. 

  d. Användning av råd
  Den rådgivning eller de ”diagnostiska” verktyg som kan finnas tillgängliga på Webbplatsen är endast avsedda för allmänna informativa syften och ersätter inte medicinska råd, diagnoser eller behandling. Dessa råd ska enbart betraktas som vägledande och L'Oréal Paris ansvarar inte för deras användning.

  e. Användarinnehåll
  Genom att överföra, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll såsom text, bilder, videor, mm ("Användarinnehåll") på Webbplatsen beviljar du oss automatiskt en icke-exklusiv, royaltyfri, icke tidbegränsad, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, ändra, distribuera och på annat sätt utnyttja sådant Användarinnehåll (helt eller delvis) oavsett format eller medium (inklusive men utan begränsning till denna Webbplats). Du ger oss uttryckligen rätt till att använda Användarinnehållet på våra hemsidor, men även på tredje parts webbplatser, inklusive på sociala medier.
  Användaren ansvarar själv för att Användarinnehållet inte bryter mot lagen eller mot utomstående parters rättigheter inklusive tredje parts upphovsrätt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst redigera eller ta bort Användarinnehåll som är uppenbart olagligt och/eller som kränker andras rättigheter.

 • 3. Personuppgiftspolicy

  Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (se här).

 • 4. Ändring av användarvillkoren

  L'Oréal Paris förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor för Webbplatsen för att exempelvis kunna följa nya lagar och bestämmelser eller för att förbättra användningen av Webbplatsen för Användaren. Alla ändringar rörande användningen av Webbplatsen kommer att införas i dessa användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker Användaren till de ändrade användarvillkoren.

  Bestämmelserna i dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Stockholms tingsrätt är exklusivt behörig att i första hand pröva alla tvister i samband med dessa användarvillkor.

 • 5. Hosting

  Webbplatsen hostas av Microsoft Azure.