Ansvarig för tävlingen är L'Oréal Sverige AB Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, Sweden, Org. no. 556048-3314 ("L'Oréal"). Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, administrerad eller stöttad av Facebook.

 • MEN EXPERT VITA LIFT

 • ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR
  Dessa tävlingsvillkor gäller Men Expert Vita Lift tävlingen och arrangeras av L´Oréal Sverige AB, org. no 556048-3314 (”L’Oréal”).

  SÅ HÄR DELTAR DU
  För att delta i denna tävling måste du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor.

  Anställda på L’Oréal, dess deltagande reklam- eller mediebyråer samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen. 

  Du deltar genom att:

  1. Skriva en kommentar i kommentarsfältet med en motivation om vad du tycker blir bättre med åren

  Endast ett tävlingsbidrag per person godkänns.

  Tävlingen pågår från den 25e april till och med den 9e maj 2018.
   
  Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag förbinder du dig att respektera dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt beslut som tas av L’Oréal vilka är avgörande i alla frågor avseende tävlingen.

  L’Oréal har rätt att när som helst före, under eller efter tävlingen ändra dessa tävlingsvillkor.

  VINNARNA
  Vinnarna utses av en jury bestående av tre representanter från L’Oréals marknadsteam. Juryn utser vinnarna baserat på de mest kreativa motivationer. 

  Juryns beslut kan ej överklagas och behöver ej motiveras.

  Vinnarna informeras om sin vinst via ett privat meddelande på Facebook. Vinnarna kommer även att publiceras senast den 16e maj 2018 på Facebook med för- och efternamn. 

  Om vinnaren inte svarar på underrättelsen om sin vinst inom 3 dagar har L’Oréal rätt att utse en ny vinnare. Den förste vinnaren kommer då inte att tilldelas någon vinst och utesluts från tävlingen.

  VINSTEN
  Vinsten består av: 
  – 1 x Men Expert Vita Lift Anti Wrinkle Turbo Gel
  – 1 x Men Expert Vita Lift Global Anti-aging Cream
  – 1 x Men Expert Vita Lift Anti-aging Eye Cream

  Det totala vinstvärdet är cirka 500 sek.

  Vinsten måste accepteras i den form den delas ut. L’Oréal har rätt att ersätta vinsten mot en annan vinst till samma eller högre värde om den angivna vinsten av någon anledning inte kan delas ut. Det är inte möjligt att byta ut vinsten eller en del av vinsten mot kontanter eller annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt eller andra kostnader i samband med vinsten. L’Oréal har rätt att be vinnaren om legitimation inför utdelning av vinsten.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH HANTERING AV TÄVLINGSBIDRAG
  Vinnaren meddelas direkt via ett personligt meddelande på Facebook och kommer bli ombedd att ge följande personuppgifter: namn, efternamn, e-postadress, leveransadress och telefonnummer.

  De personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen samlas in för att priset ska kunna utdelas och kommer endast att hanteras av L'Oréal och dess partners. Alla personuppgifter som lämnats kommer att raderas när tävlingen är avslutad och vinnaren har valts.

  De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer endast att behandlas för att administrera tävlingen. Du kommer inte att få någon annan information eller marknadsföringsmaterial tillsänt dig såvida du inte uttryckligen ger L’Oréal tillstånd till detta. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och efternamn att publiceras på Internet och sociala medier. Ytterligare information om hur L’Oréal behandlar personuppgifter finner du i vår Personuppgiftspolicy https://www.lorealparis.se/privacy .

  Genom att sända in ditt bidrag samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen. L’Oréal förbehåller sig rätten att utesluta och ta bord bidrag ur tävlingen om deltagare bryter mot tävlingsreglerna eller om bidraget kan uppfattas som kränkande, stötande eller på annat sätt opassande.

  L’Oréal ansvarar inte för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererade och tar inte heller ansvarar för eventuella tekniska fel som gör att tävlingen inte kan genomföras. 

  ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER
  Genom att delta i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till L’Oréal.  Detta innebär bland annat att L’Oréal får utan kostnad och utan ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidraget samt vinnarens namn på L’Oréals webbsidor och sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidraget för marknadsföringsändamål utan begränsning i tid, geografiskt, till medium, i uttrycksform eller på annat sätt.