Kundbedömning och recensioner, Villkor

Dessa bestämmelser & villkor reglerar din användning av kundbedömnings- och recensionstjänsten ("CRR-tjänsten") som erbjuds av [ska kommpletteras], som verkar via sin handelsavdelning [ska kommpletteras] ("ska kompletteras") på hemsidan ("hemsidan"). Du kan inte använda CRR-tjänsten om du är anställd på [ska kompletteras] eller någon av dess filialer.

1. Allmänna villkor

Genom att publicera en recension på hemsidan representerar du och garanterar att:

din recension uppfyller villkoren för hemsidans användarvillkor samt dessa bestämmelser & villor;
du har själv skrivit recensionen, att du inte stjäl någon annans identitet, och att du inte använder en falsk e-postadress eller på annat vis är missledande när det kommer till din recensions urspurng;
din recension är din egen originaltext och inte inkräktar på en tredje parts immateriella äganderätt;
allt innehåll som du publicerar är sant och korrekt.

Du godkänner och garanterar även att du inte får publicera något innehåll:

som identifierar dig för andra konsumenter (så använd inte ditt fullständiga namn utan använd istället bara ditt förnamn eller ett “smeknamn”);
som innehåller information (inklusive pris) om [ska kompletteras] konkurrenter eller deras produkter (framför allt andra tillverkare och/eller distributörer och/eller återförsäljare av hälso- och skönhetsprodukter);
som är orelaterat till syftet med recensionen av produkterna som listas på hemsidan;
för vilket du får någon form av kompensation eller ekonomisk ersättning från en tredje part eller som skulle kunna uppfattas som en annons eller uppmaning att köpa (vilket inkluderar allt slags innehåll som leder bort handel från [ska kompletteras]);
som innehåller information som hänvisar till andra hemsidor, URL-addresser, e-postaddresser, kontaktinformation eller telefonnummer;
som innehåller faktiska datorvirus eller andra eventuellt störande eller skadliga program eller filer, eller instruktioner för att skapa sådana.

[ska kompletteras] förbehåller sig rätten att begränsa eller upphäva tillgång för användare som bryter mot dessa villkor och som vägrar att publicera, ändra, redigera eller radera kommentarer som [ska kompletteras] skönmässigt bedömer bryta mot dessa bestämmelser & villkor. Dessutom förbehålles rätten att inte publicera:

dubletter av innehåll;
tomma recensioner;
recensioner på ett språk som inte är [ska kompletteras];
oförståeligt innehåll (såsom innehåll som innehåller slumpmässiga tecken och meningslösa ordföljder).

[ska kompletteras] kan inte garantera att du kommer att kunna redigera eller radera innehåll som du har skickat in. Alla recensioner kommer att granskas innan publicering för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor.  

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/kundbed%C3%B6mning-och-revisioner-villkor" }

2. Pe

  
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/kundbed%C3%B6mning-och-revisioner-villkor" }

3. Immateriell egendom

För alla recensioner som du publicerar upplåter du en royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv, universell och för den tidsfrist som fastställts av lagen för skydd av intellektuell egendom enligt den franska och utländska lagars samt internationella konventioners definition (inklusive senare tilläggsbestämmelser eller modifierande bestämmelser) licens åt [ska kompletteras] att använda, kopiera, modifiera, anpassa, redigera, distribuera, översätta, skapa derivatverk från, inkludera i andra sammanhang, distribuera och på annat sätt utnyttja detta innehåll och/eller integrera sådant innehåll i alla former, medier och tekniker. Du bekräftar härmed att [ska kompletteras] får översätta och publicera din recension på sina sociala mediasidor [ska kompletteras] och [på alla utländska versioner av sin hemsida/på följande hemsidor:  [ska kompletteras] Du meddelas härmed att alla sådana publiceringar kan innehålla det namn (eller smeknamn som rekommenderades ovan) som du använt för att publicera din recension.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/kundbed%C3%B6mning-och-revisioner-villkor" }

4. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller klagomål angående någon av [ska kompletteras]-produkterna och hur du ska använda dem är du välkommen att kontakta [ska kompletteras] via [ska kompletteras]. [ska kompletteras] förbehåller sig rätten att hänvisa din recension till sitt [ska kompletteras] istället för att publicera den, om man tror att din recension skulle kunna hanteras bättre på det viset.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.se/kundbed%C3%B6mning-och-revisioner-villkor" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions", "name": "Kundbedömning och recensioner, Villkor" } } ] }