Stäng
ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

 • ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

 • Dessa tävlingsvillkor gäller Ellinor Löfgrens Isabel Marant tävling och arrangeras av L´Oréal Sverige AB, org. no 556048-3314 (”L’Oréal”) och Ellinor Löfgrens. Denna tävling är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med Instagram.

  SÅ HÄR DELTAR DU
  För att delta i denna tävling måste du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor.

  Anställda på L’Oréal, dess deltagande reklam- eller mediebyråer samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen. 

  Du deltar genom att:

  Kommentera ditt bästa makeup tips på Ellinors Instagraminlägg. 
  Endast ett tävlingsbidrag per person godkänns.

  Tävlingen pågår från den [29/9 2018] till och med den [30/9 2018].
   
  Ellinor Löfgren förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag ur tävlingen om deltagare bryter mot tävlingsreglerna eller om bidraget kan uppfattas som kränkande, stötande eller på annat sätt opassande.

  VINNAREN

  Vinnaren utses av en jury bestående av Ellinor Löfgren.  Juryn utser vinnaren baserat på det mest kreativa motivering. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver ej motiveras.

  Vinnaren informeras om sin vinst via  Instagram.  Vinnaren kommer även att publiceras senast den [1/10 2018] på Ellinor Löfgrens Instagram konto med vinnarens namn. Om vinnaren inte svarar på underrättelsen om sin vinst inom 3 dagar har Ellinor Löfgren rätt att utse en ny vinnare. Den förste vinnaren kommer då inte att tilldelas någon vinst och utesluts från tävlingen.

  VINSTEN
  Vinsten består av utvalda produkter från L’Oréal Paris Isabel Marant makeup kollektion. Det totala vinstvärdet är cirka 865 sek.

  Vinsten måste accepteras i den form den delas ut. L’Oréal har rätt att ersätta vinsten mot en annan vinst till samma eller högre värde om den angivna vinsten av någon anledning inte kan delas ut. Det är inte möjligt att byta ut vinsten eller en del av vinsten mot kontanter eller annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt eller andra kostnader i samband med vinsten. L’Oréal har rätt att be vinnaren om legitimation inför utdelning av vinsten.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
  De personuppgifter du lämnar i samband med insändande av bidrag kommer endast att behandlas för att administrera tävlingen. L’Oréal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts med L’Oréal genom insändande av ditt bidrag. Det L’Oréal Paris kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Om vi saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen. Dina personuppgifter sparas endast så länge det behövs för att administrera tävlingen. När personuppgifter inte längre behövs för detta syfte eller för att uppfylla laglig krav kommer vi att radera dem från våra system. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation såvida du inte uttryckligen ger L’Oréal tillstånd till detta. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och efternamn att publiceras på Internet och sociala medier. Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig samt att få dina personuppgifter korrigerade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på [email protected] eller [email protected]  Du har också rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se. Ytterligare information om hur L’Oréal behandlar personuppgifter finner du i vår Integritetspolicy som finns på https://www.lorealparis.se/privacy-notice


  ANSVAR
  Genom att delta i tävlingen godtar du att L’Oréal inte tar ansvar för förluster, personskador, kostnader eller skador av något slag som följer, direkt eller indirekt, som en konsekvens av tävlingen eller vinsten. L’Oréals ansvar mot deltagaren är begränsat till vinstvärdet.

  L’Oréal eller Ellinor Löfgren ansvarar inte för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererade och tar inte heller ansvarar för eventuella tekniska fel som gör att tävlingen inte kan genomföras. 

   

   

 • WAKE UP AND GLOW: TERMS & CONDITIONS

 • These Competition Rules relate to the Wake up and Glow campaign and is run by L’Oréal Sverige AB, L´Oréal Paris (hereinafter referred to as “L’Oréal”).

  HOW TO PARTICIPATE 
  To enter the competition you must have residence in Sweden and you must be at least 18 years old. By entering the competition you accept these Competition Rules.  
  Employees of L’Oréal, including employees of its advertising- and promotional agencies, affiliated and related companies, and members of the immediate family and household of such employees cannot participate in the competition.  

  You enter the competition by:

  1.        Making a comment in the comment field of the relevant competition post and motivate which product or products you want to add to your makeup-routine. 
  Only one entry per person is accepted.

  The dates for participation: from April 30th 2018 to May 14th 2018.

  By entering this competition, participants undertake to comply with the competition rules and L’Oréal’s and the Influencers decisions, which are final in all matters pertaining to the competition. 
  L’Oréal reserves the right to change the competition rules at any time before, during and after the competition period.

  THE WINNER
  The winner is selected by the Influencer, The Influencer will choose the winner based on the most inspiring motivation. The decision of the Influencer cannot be appealed and the Influencer does not need to reason its decision.  
  The winner will be notified directly via a personal message on Instagram.         

  In addition the winner will be announced in the competition post with first and last name at the latest on 21st of May 2018. If the winner does not respond to the notification within 3 days, L’Oréal and the Influencer may announce a new winner. The first winner will then not receive any prize and is deleted from the competition.

  THE PRIZE
  The prize consists of: 
  -        1 x L´Oréal Paris Highlighting drops 
  -        1 x L´Oréal Paris BB creme 
  -        1 x L´Oréal Paris Highlighting Palette 
  -        1 x L´Oréal Paris Blush 
  -        1 x L´Oréal Paris Bronzing Powder
  -        1 x Sleeping mask
  -        1 x Sleeping gown

  The total approximate value of the prize is SEK 950. 

  The prize must be accepted as awarded. L’Oréal reserves the right to substitute any prize with another prize of equal or greater value, if a prize cannot be awarded as described for any reason. Prizes are non-transferrable and are not redeemable for cash or credit, in whole or in part. The winner is responsible for any additional costs associated with the prize realization, including any potential personal taxes. L’Oréal reserves the right to request a piece of identification prior to prize remittance. 
  The prize will be sent to the winner two to three weeks after the winner have been selected.

  MARKETING COMMUNICATION AND THE CONTRIBUTION
  The information you provide about yourself along with your contribution will be treated for the sole purpose of administering this competition. You will receive no further information or marketing communication unless you provide L’Oréal and the Influencer with an explicit consent.

  If your entry is incomplete or lacks required data, you will not be able to participate in the competition. L’Oréal and the Influencer reserves the right, at its own discretion, to disqualify any individual from the competition who is found to be tampering with the entry process, the operation of the competition found to act in violation with the competition rules or in any unsportsmanlike or disruptive manner, or with the intent to threaten, or harass another person. 
  L’Oréal and the Influencer is not responsible for lost contributions, contributions which are sent incorrectly or delayed, or for technical problems that may affect the competition. 

  PRIVACY NOTICE        
  The winner will be notified directly via a personal message on Instagram and will be asked for the following personal data: name, surname, e-mail address, delivery address and telephone number. The personal data provided in association is collected in order to distribute the award and will only be handled by L´Oréal and it´s partners. All personal data that has been provided will be deleted when the competition had ended and the winner has been chosen. 
  The information you provide about yourself along with your contribution will be treated for the sole purpose of administering this competition. You will receive no further information or marketing communication unless you provide L’Oréal with an explicit consent. Personal data such as name of the winner will be published on Instagram when the winner is announced. For further information please see our Privacy Policy https://www.lorealparis.se/privacy. 
  By submitting your contribution, you consent to personal data processing as stated above. 

  THE CONTRIBUTION
  If your entry is incomplete or lacks required data, you will not be able to participate in the competition. L’Oréal reserves the right, at its own discretion, to disqualify any individual from the competition who is found to be tampering with the entry process, the operation of the competition, found to act in violation with the competition rules or in any unsportsmanlike or disruptive manner, or with the intent to threaten, or harass another person. 
  L’Oréal is not responsible for lost contributions, contributions which are sent incorrectly or delayed, or for technical problems that may affect the competition. 

  TRANSFER OF RIGHTS
  By entering the competition, you transfer your rights to the submitted contribution, including any copyright to photos, text etc. to L’Oréal, whereby L’Oréal shall have the right to publish all or part of the contributed material in accordance with Swedish law and good practice. You consent to L’Oréal’s use of your name, place of residence, submitted photos etc. Furthermore, you give your consent, without any further compensation or notice, to the use of the submitted contribution and photos and other image rights taken or created in relation to the competition, for marketing, advertising or informational purposes, in any media or format, including the internet, in connection with this competition.

  LIABILITY
  By entering this competition you release and hold harmless L’Oréal and the Influencer its affiliated and related companies, including their directors and employees from any and all liability regarding any conflicts of interest or any injuries, loss, damage of any kind arising from or in connection with the competition or any prize won. L’Oréal’s and the Influencer’s liability towards participants cannot exceed the value of the prize stated in the competition rules.  
  The submitted contribution is given to L’Oreal and the Influencer not Instagram. Instagram is not the organizer of the competition and is therefore not responsible for any claims in relation to the competition.

#message

Mer information / Läs mer