Stäng
KONSUMENTSÄKERHET ÄR VÅR ABSOLUT HÖGSTA PRIORITET

KONSUMENTSÄKERHET ÄR VÅR ABSOLUT HÖGSTA PRIORITET

Din säkerhet och tillit till våra produkter är det som driver oss.  Säkerhetsutvärderingar är kärnan i allt vi gör, och det är en förutsättning för utvecklingen av våra produkter och de ingredienser vi väljer.  

Hos L'Oréal lever vi alltid upp till den strikta europeiska lagstiftningen om kosmetik, oavsett var i världen vi marknadsför våra produkter. Lagstiftingen uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till vetenskapliga framsteg, och besluten tas av medlemsstaternas myndigheter, grundat på förslag från EU-kommissionen. Myndigheterna förhåller sig till den bedömning som oberoende europeiska experter i Europeiska vetenskapliga kommittén för konsumentskydd (SCCS) ger.

Vår kommunikation om våra produkter, oavsett om de är på L’Oréals vägnar direkt eller av tredje part, följer alltid lokal lagstiftning och självreglering för god praxis samt företagets etiska principer. 

HUR VI UTVÄRDERAR SÄKERHETEN I VÅRA PRODUKTER 

Vi åtar oss att leverera säkra kosmetikprodukter av hög kvalitet till alla våra konsumenter, läkare/hudläkare och de som arbetar med produkterna (frisörer, kosmetologer). 

För att garantera att våra produkter är säkra, genomgår de en djupgående utvärderingsprocess i fyra steg som börjar redan vid det tidigaste skedet av produktkoncept och fortsätter efter det att produkten har lanserats på marknaden. 

• Gedigen kunskap om de råmaterial som används i våra kosmetiska produkter.
Säkerhetsutvärdering av produkt börjar alltid med en omfattande kännedom om råmaterialet som vi använder. Genom bästa möjliga vetenskapliga data samt grundliga tester av interna experter, har vi djup förståelse för råmaterialets kvalitet, ursprung eller hurvida de är allergiframkallande. 

• Utvärdering av råmaterial i våra produkter
Detta steg är absolut avgörande i produktens säkerhetsutvärdering. Här utvärderas de potentiella inneboende faroegenskaper i varje råmaterial genom en uppsättning av nyckelparametrar som är knutna till exponeringen till hud eller hår, vilket möjliggör säker användning av den färdiga produkten. 

Dessa nyckelparametrar kan variera mellan olika produktkategorier. Exponeringen kommer således att vara annorlunda mellan produkter som sköljs av (t.ex. schampo och tvål), produkter som stannar på huden efter användning (såsom hudvårdsprodukter), produkter som appliceras på hela kroppen (t.ex. body lotion) eller de som appliceras på en mindre område (t.ex. mascara).  Nyckelparametrar inkluderar även användningsfrekvens och särskilda konsumentgrupper med begränsningar, t.ex. produkter som är avsedda för barn eller för känslig hud. 

Därefter fastställs en optimal koncentration av varje råmaterial i produkterna. För att säkerställa en bred säkerhetsmarginal för konsumenten är koncentrationerna i den färdiga produkten alltid minst 100 gånger lägre än den dos där ingen effekt har uppnåtts.

• Bekräftelse av produkttolerans genom ett brett spektrum av tester
När vi har verifierat att varje råmaterial kan användas i koncentrationer, som inte utgör någon risk för konsumenten, påbörjas verifiering av den färdiga produktens säkert under normala eller förutsägbara användningsförhållanden. Vi tar t.ex. hänsyn till möjlig felanvändning för att identifiera minsta oönskade effekt för användaren. 

I denna process genomförs en analys där den nya produken jämförs med data som redan finns i vår omfattande, existerande, kliniska databas. 

Produkterna genomgår också in vitro-säkerhetstester och kompletterande kliniska tester som utförs på friska frivilliga personer från särskilda konsumentgrupper (t.ex. personer med känslig hud).
Studierna utförs alltid av specialiserade tredjepartslaboratorier och oberoende forskningscentra, och genomförs inom en strikt metodologisk och etisk ram. När denna sista etapp har slutförts kommer den ansvariga för säkerhetsbedömningen göra sin slutgiltiga bedömning och underteckna produktsäkerhetsrapporten som därefter kommer att ingå i den regulatoriska informationsfilen för produkten.

Efter denna grundliga process och när produkten har lanserats på marknaden kommer vi till det fjärde steget.

• Kontinuerlig övervakning av våra kosmetiska produkter efter lansering på marknanden 
Vi utför en strikt övervakning av säkerheten av våra produkter så fort de lanserats på marknaden. 

Detta är möjligt tack vare vårt internationella säkerhetsövervakningsnätverk för kosmetiska produkter som samlar och analyserar möjliga oönskade effekter efter användning av våra produkter som rapporteras av t.ex. konsumenter eller personal inom hälsovården. 

Exempel på detta kan vara när personer utvecklar en kontaktallergi mot en ingrediens som för andra konsumenter kan användas utan besvär. Vid oönskade effekter, även om de är milda eller endast rapporterats av ett fåtal konsumenter, kan vi besluta att anpassa produktkompositionen för att säkerställa att våra konsumenter känner sig säkra när de använder våra produkter.

Utöver detta har vi en kundservice som kan hjälpa våra konsumenter och ge bra råd och information om våra produkter. Kontaktinformationen anges på produkterna och du kan kontakta oss här: 
Sverige [email protected]
Telefon: 075 758 000
Mandag-fredag kl. 10.00 til 15.00.

Alla artiklar

#message

Mer information / Läs mer