Stäng
VÅRT ÅTAGANDE  TILL EFFEKTIVITET OCH KVALITET

VÅRT ÅTAGANDE TILL EFFEKTIVITET OCH KVALITET

VI ÅTAR OSS DOKUMENTERADE RESULTAT

Avdelningen inom L’Oréal som specialiserar sig på att utvärdera resultat upprättades samtidigt som hudvårdsavdelningen på 1970-talet. Tillsammans utvärderas resultat på alla hudtyper långt innan en produkt lanseras.

Våra forskare arbetar varje dag med att utveckla effektiv hudvård, integrera formuleringsteknologier och aktiva ingredienser med dokumenterad effekt genom in vitro- och in vivotester, instrumentella biofysiska metoder och kosmetokliniska studier som utförs av oberoende institut.

VI ÅTAR OSS KVALITET

Hos L’Oréal strävar vi varje dag efter att uppnå förstklassiga industriella och operativa resultat. Kvalitet står i centrum för all vår verksamhet. Vårt mål är att alltid erbjuda kosmetik som lever upp till högsta kvalitetsstandard.

De ingredienser som vi använder i våra produkter, som har godkänts enligt de mest strikta lagstiftningar som finns, uppfyller högsta standard för kvalitet och effektivitet. Alla ingredienser utgör en viktig funktion eller ändamål i våra produkter. Oavsett om ingredienserna  i produkten är av naturligt eller syntetiskt ursprung bidrar de till bland annat till dess effektivitet, konservering, konsistens, färg eller doft.  Alla ingredienser i formulan finns angivna på produkten eller dess förpackning.

Kvalitet i centrum: från design till inköp av råmaterial och förpackning, produktion och distribution.  

• Råmaterial:

För att framställa en kosmetisk produkt av högsta standard, är valet av råmaterial och förpackning avgörande. Därför tar vi god tid på oss att välja ut bästa kvalitet på råmaterial och förpackningar så att dessa lever upp till dina förväntningar.

• Leverantörer:
För att säkerställa att råmaterialen är av optimal kvalitet för våra konsumenter strävar vi efter att arbeta med de bästa leverantörerna. För att identifiera dem utför vi utförliga kvalitetskontroller för att försäkra att vi samarbetar med leverantörer som vi känner och litar på.

Våra nära samarbeten med leverantörer ger oss kontroll över tillförlitlighet och spårbarhet av råmaterial och förpackningar, vilket betyder att vi känner till historien om de produkter som vi säljer.

Nära samarbete med våra leverantörer gör det även möjligt för oss att säkerställa att kvaliteten på råvaran och förpackningen är både passande och i linje med den senaste lagstiftningen.

• Förpackning:
Vi genomför strikta kontroller av kvaliteten på den slutliga förpackningen, som har en aktiv roll för hela konsumentupplevelsen, vilket innebär flera laboratorietester.

För att säkerställa bästa möjliga produktkvalitet kontrolleras alla råmaterial och förpackningar ytterligare en gång när de anländer till fabriken för tillverkning.

• Färdiga produkter:

Våra team säkerhetsställer att formulan är kompatibel med förpackningen. En mascara kontrollerar vi t.ex. inte bara själva formulan utan även den medföljande borsten, och testar bland annat borstens friktion mot förpackning.

• Motståndskraftighet: 

Innan vi levererar våra produkter utför vi tester i våra fabriker och distributioncentra för att försäkra oss om att de förblir intakta mot eventuella stötar. 

Vid varje steg ställer vi mycket höga krav, vilket ska gälla i samtliga led: för våra dotterbolag, för alla varumärken och för alla produkter som vi framställer.

Våra medarbetare följer en strikt intern standard som i hög grad överstiger de regelmässiga kraven. Målet är att garantera att våra produkter är perfekta i varje fas i produktionen. I löpet av produktionscykeln genomgår varje produkt omkring 100 kvalitetskontroller.

VI FRÄMJAR TEKNOLOGISKA FRAMSTEG FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN

Vi ligger alltid i teknologisk framkant för att uppnå bästa möjliga produktionskvalitet. Därför implementerar våra fabriker ett i ständigt stigande antal, ultramoderna teknologier från Industri 4.0. 

Ett bra exempel på detta är vår fabrik i Lassigny, Frankrike, där de på senare år har börjat använda sig av cobotar, intelligenta samarbetande robotar, som gör det möjligt för de anställda att spara värdefull tid och istället kan fokusera på kvalitetskontroller och på att stärka den tekniska dugligheten.

Alle artikler

#message

Mer information / Läs mer