Elvital Fibralogy Balsam 400ml

Hemligheten bakom ett tjockare hår

MILJÖMÄSSIG OCH SOCIAL PÅVERKAN

L'Oréal Paris har åtagit sig att kontinuerligt förbättra effekten av sina produkter under hela deras livscykel, inklusive produktformulering, förpackning, produktion och användningsfaser. Beräkningsmetoden är godkänd av 11 oberoende vetenskapliga experter och data verifieras av oberoende revisor Bureau Veritas.

Global miljöpåverkan

SCORE B

Koldioxidavtryck:

105g1 per användningsmängd
75 per 10mL

Vattenfotavtryck:

8.12 per användningsmängd
5.8 per 10mL

Produktionsförhållanden:

Tillverkat i Frankrike på en ansvarstagande anläggning
Avfallshantering: 100%
Förnybar energi: >99%

Förpackningens miljöpåverkan:

Certifiering: 0%
Mängd återvunnet material3 : 100%
Återvinningsbarhet4 :
Påfyllningsbarhet: Nej

Produktens sociala påverkan

Alla direktleverantörer av L'Oréal Paris produktkomponenter eller ingredienser förbinder sig att respektera FNs vägledande principer för arbetsrätt

  5 Stöder leverantörer för social inklusivitet:

1 Gram av CO2-ekvivalent ("balsam & inpackning" kategorigenomsnitt = 108g)
2 Vattenindex inklusive vattenkvalitet + vattenbrist (m3) - "balsam & inpackning" kategorigenomsnitt = 9.8
3 Med undantag av kork/lock
4 Återvinningsanvisningar kan variera lokalt

Läs mer om vår utvärderingsmetodologi och våra implementeringsstrategier för att minska vår påverkan.

400ml
Elvital
Fibralogy Balsam 400ml